0908 02 02 04 info@dcnb.sk

Cenník

Platný od 1.1.2023

Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie503614
Preventívna stomatologická prehliadka18180
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve18180
Cielené stomatologické vyšetrenie (konzultácia)301218
Intraorálna RTG snímka zubov a ústnych tkanív / bite-wing1064
Akútne vyšetrenie25619
Krátky administratívny úkon4,84,80

Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie36360
Preventívna pedostomatologická prehliadka13,213,20
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa22,27,215
Pečatenie fisúr (1 zub)20020
Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Slizničná anestéza505
Lokálna anestéza / zvodná anestéza17,27,210
Intraligamentárna anestéza15015
Jednoplôšková výplň zuba (zadný zub)521240
Dvojplôšková výplň zuba (zadný zub)71,426,445
Trojplôšková výplň zuba (zadný zub)92,432,460
Fotokompozit – jedna plôška521240
Fotokompozit – dve plôšky71,426,445
Fotokompozit – tri plôšky92,432,460
Priama rekonštrukcia korunky zuba1100110
Ošetrenie zubného kazu, do 18 rokov37,822,215
Ošetrenie zubného kazu37,822,215
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu20614
Dočasná výplň20020
Nasadenie koferdamovej blany15015
Použitie materiálu MTA30030
Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Paliatívne endodontické ošetrenie69,69,660
Odstránenie starej koreňovej výplňe (za 1 kanálik)25025
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien (FRC)40040
Odstránenie koreňového čapu40040
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba15036114
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba20072128
Vnútorné bielenie (1 zub)40040
Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa401228
Extrakcia viackoreňového zuba601842
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí1003070
Sutúra extrakčnej rany20614
Dekapsulácia zuba24,69,615
Chirurgická revízia rany24,414,410
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti22,27,215
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu29,414,415
Neplánovaná plastika oroantrálnej komunikácie70070
Manuálna repozícia luxácie TMK221210
Gingivektomia (vysokofrekvenčný kauter)15015
Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Celokeramická korunka, medzičlen alebo inlay 3000300
Korunka alebo medzičlen kovokeramický2000200
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii20020
Provizórna korunka vyrobená v laboratóriu60060
Fazeta alebo korunka IPS e.max®3500350
Čiastočná snímateľná náhrada4000400
Celková snímateľná náhrada 4000400
Oprava snímateľnej náhrady40040
ESSIX dlaha90090
Medzerník1800180
Silikónový odtlačok30030
Onlay , kompozitná2000200
Stiahnutie fixnej náhrady (za pilier)25025
Opätovné nasadenie fixnej náhrady20020
Wax-up a Mock-up (1 zub)30030
Zavedenie vhojovacieho valčeka a nadstavba na implantát50050
Nadstavba na implantát2000200
Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant)16610
Inštruktáž, nácvik ústnej hygeny a lokálna floridácia24240
Bielenie zubov – PURE whitening3500350
Cena
výkonu
Uhrádza
poisťovňa
Doplatok
poistenca
Prirážka za ošetrenie v celkovej anestéze 30%
Celková anestéza2500250
Celková anestéza – každá ďalšia polhodina1000100

Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH.